596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Organizace prvního školního týdne

Informace pro rodiče žáků I. ročníku

 

4. 9. 2023 Upozorňujeme na dodržování všech hygienických opatření nařízených MZd, MŠMT a školou (docházka pouze pro zdravé děti).

Při pořizování fotografií nebo videozáznamu, prosíme, dodržujte pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)!!!

 

8.00 sraz před školou
8.10 slavnostní uvítání prvňáčků v tělocvičně
8.45 – 8.50 ukončení prvního dne, rodiče čekají před školou


15.00 TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE TŘÍDÁCH
– s sebou papír a psací potřeby, telefonní kontakty + emailovou adresu na zákonné zástupce, 2x ofocený průkaz zdravotní pojišťovny, účast rodičů NUTNÁ (asi 1,5 hod.; bez dětí)

 

6.00 – 16.30 ŠD v provozu
Zápis 30. 8. – 1. 9. 2023 od 9,00 do 13,30 h a 4. 9. od 7,00 do 9,00 h + bezhotovostní platba viz pokyny ŠD (dveře školy, webové stránky)
11.00 – 12.30 školní jídelna (ŠJ) – výdej obědů


5. 9. a 6. 9. 2023
8.00 – 9.40 výuka 2 hodiny
– s sebou aktovku, pouzdro, pastelky, tužky, přezůvky, šk. deníček, svačinu, pití
6.00 – 16.30 ŠD v provozu
11.30 – 14.00 ŠJ – výdej obědů

 

7. 9. a 8. 9. 2023
8.00 – 10.45 výuka 3 hodiny, s sebou pomůcky dle pokynů vyučujících

6.00 – 16.30 ŠD v provozu
11.30 – 14.00 ŠJ – výdej obědů

 

Od 11. 9. 2023 výuka podle rozvrhu
vstup do šaten pouze pro žáky, rodiče čekají na dítě před školou


20.9.2023 od 8.00 focení prvňáků do Mladé fronty (musí být souhlas rodičů)

 

Organizace výuky 2. až 9. ročník

 

Upozorňujeme na dodržování všech hygienických opatření nařízených MZd, MŠMT a školou (docházka pouze pro zdravé děti).
Při pořizování fotografií nebo videozáznamu, prosíme, dodržujte pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)!!!

 

4. 9. 2023

8.00 – 8.45 slavnostní zahájení školního roku

 

11.00 – 12.30 ŠJ – výdej obědů
6.00 – 16.30 ŠD v provozu
Zápis 30. 8. – 1. 9. 2023 od 9,00 do 13,30 h a 4. 9. od 7,00 do 9,00 h + bezhotovostní platba viz pokyny ŠD (dveře školy, webové stránky)

 

5. 9. 2023

8.00 – 11.40 výuka 2. – 5. roč. dle pokynů učitele
8.00 – 12.35 výuka 6. – 9. roč. dle pokynů učitele

11.40 – 14.00 výdej obědů

 

od 6. 9. 2023 výuka dle rozvrhu

 

12. 9. 2023 16.00 hod. TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

Informace pro rodiče dětí přípravné třídy


Upozorňujeme na dodržování všech hygienických opatření nařízených MZd, MŠMT a školou (docházka pouze pro zdravé děti).

Při pořizování fotografií nebo videozáznamu, prosíme, dodržujte pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)!!!

 

4. 9. 2023

8.00 sraz před školou
8.10 slavnostní uvítání dětí i rodičů ve třídách
8.45 ukončení prvního dne, rodiče buď čekají před školou nebo mohou děti zůstat ve třídě až do ukončení provozu ŠD (do 16.30 h)

6.00 – 16.30 ŠD v provozu
Zápis 30. 8. – 1. 9. 2023 od 9,00 do 13,30 h a 4. 9. od 7,00 do 9,00 h + bezhotovostní platba viz pokyny ŠD (dveře školy, webové stránky)

11.00 – 12.30 školní jídelna (ŠJ) – výdej obědů

 

15.00 TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE TŘÍDÁCH
– s sebou papír a psací potřeby, telefonní kontakty + emailovou adresu na zákonné zástupce, 2x ofocený průkaz zdravotní
pojišťovny, účast rodičů NUTNÁ (bez dětí)


Od 5. 9. 2023

8.00 – 11.40 aktivity ve třídě
– s sebou batůžek, přezůvky, svačinu, pití, ostatní dle pokynů p. učitelky

6.00 – 16.30 ŠD v provozu

11.30 – 14.00 ŠJ – výdej obědů

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům

Rodiče vítáni
BS Snake