596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

11. místo v kraji ve sběru s Recyklohraní a zapojení se do celoroční výzvy

Naše škola dostala opět poděkování za splnění a účast v celoročních aktivitách s environmentální tématikou. V průběhu školního roku žáci sbírali baterie a plnili spoustu výzev. V rámci těchto aktivit žáci navštěvující předmět PVP výtvarné techniky pod vedením paní učitelky K. Kubištové vytvořili komiksový příběh s důrazem na podporu environmentální výchovy. Opět se nám tak pro školu povedlo získat diplom s poděkováním za aktivní účast a obsadit 11. místo v Moravskoslezském kraji a zároveň jsme obdrželi poukázku na nákup v OC Kaufland. Rovněž proběhlo vyhodnocení s oceněním nejlepších tříd i jednotlivců, kteří byli odměněni sladkými pochoutkami a věcnými dárky. Nejlepší třídou se stala 4.B paní učitelky I. Goldové s celkovým počtem 5056 ks nasbíraných baterií a prvenství mezi jednotlivci patří Lukášovi Balnarovi z téže třídy (2647 ks), v této třídě se vedlo obsadit i 3. místo žákyni Veronice Válkové a 5. místo zde obdržel Marek Dostál. 2. nejlepší třída s počtem 2465 ks baterií se stala 5.C a v kategorii nejlepší sběratelka se na 2. místě umístila Adéla Drahotušská (2200 ks). 3. místo za nejlepší třídu získala 5. A a čtvrté místo nejlepších sběračů baterií patří žákyni Nikol Rziepělová.
„Tímto moc děkujeme všem výše uvedeným i dalším, kteří přispěli svým sběrem či se podíleli na tvoření různých osvětových výzev (2. stupeň). Pevně věřím, že i v dalším školním roce budeme společně sbírat, třídit, pomáhat planetě a zapojovat se do kreativních výzev s environmentální tématikou,“ uvedla organizátorka akce Kristýna Kubištová.