596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Výchovný koncert pro spolužáky

Žáci naší školy, kteří navštěvují ZUŠ Sologubova v Ostravě – Zábřehu, si pro své kamarády z 2. A, B, C a 3. C připravili koncert. Pod vedením paní učitelky Valderové je seznámili s hudebními nástroji, na které zahráli několik skladbiček. Zazněly tóny klavíru i různých druhů fléten a děti si dokonce společně zazpívaly. Účinkující přesvědčili spolužáky o tom, že hra na vybraný hudební nástroj je baví.
Možná, že už příští rok se k Adamovi, Báře, Natce, Lauře, Evě, Barči, Ádi přidají další spolužáci, kteří se rozhodnou pro hru na hudební nástroj.    S. Ritzová