596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Osmáci a deváťáci v badatelském světě

Ve čtvrtek 8. 6. se žáci 8. A, 9. B a C zúčastnili badatelsky orientované výuky v prostředí Bělského lesa. Tuto mezi žáky velmi oblíbenou akci již několik let pravidelně organizuje SVČ Ostrava-Zábřeh. Žáci pracovali ve skupinách a mohli si vyzkoušet badatelsky zaměřené úkoly z oblasti např. pedologie, meteorologie, hydrogeologie. Dále se také seznámili s výhodami hydroponického pěstování rostlin nebo si mohli vyzkoušet práci s detektorem kovů. Připravený program byl bohatý a zajímavý a žáci tak mohli získat mnoho nových informací jiným způsobem, než představuje klasické vyučování ve školních lavicích.   A. Tomášová