596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Účastnili jsme se obvodního zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

Parlament dětí a mládeže města Ostravy je počin Střediska volného času Korunka. Projekt nese správně ostravský název Bo nám to není jedno! Smyslem je zapojit především žáky 2. stupně základních škol do chodu města, jednotlivých obvodů. Děti na setkáních parlamentu přinášejí nápady na různá zlepšení, navrhují akce a podobně.
V našem obvodu se sekání parlamentu konalo 8. června ve velké zasedací síni úřadu. Účast byla hojná, „zasedačka“ byla úplně plná. Naši školu zastupovaly tři žákyně 6. B.
Úkolem dětí bylo odpovědět na otázky jako s čím můžeme být v našem obvodu spokojeni, co nám v našem obvodu chybí, co by se dalo zlepšit v naší škole a podobně. Odpovědi pak účastníci prezentovali v krátkém vystoupení, přičemž vždy následovala diskuse.
Že toto úsilí žáků není marné, dokázala návštěva pana starosty Martina Bednáře a místostarostů Martiny Jaroškové a Radima Ivana. Ti si s účastníky pohovořili a se zájmem si prohlédli právě tvořené plakáty s návrhy, nápady a připomínkami. Sdělili, že si výstupy ze setkání rádi prostudují, protože jiný úhel pohledu na věci pro ně může být inspirativní.
Od září tohoto roku budou moci žáci základních škol obvodu Ostrava – Jih navštěvovat kroužek, jehož náplní bude právě činnost v dětském parlamentu. Konat se bude každou středu odpoledne ve velké zasedací síni obvodu.      J. Goj