596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Disseminační konference o výjezdu pedagogů do Portugalska

Naše škola se snaží o co nejkvalitnější výuku anglického jazyka. Součástí jejího zkvalitňování bylo také stínování pedagogů v Portugalsku.
Pět pedagogů čerpalo inspiraci v rámci projektu Erasmus+ Mobility, kde poznávali portugalský vzdělávací systém. Svým kolegům se na disseminační konferenci snažili předat výsledky svého pracovního pobytu, a to v oblasti výuky nejazykových předmětů metodou CLIL a celkového systému portugalského školství.
Identifikační číslo a název projektu:
2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078139 – Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání J. Jeřábková