596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Rozšířená zájmová činnost ve školní družině, kroužek Pohybové hry

Děti přihlášené do tohoto družinového kroužku navštěvují každou středu od 15:00 hod. Pohybové hry. Hrajeme nejen pohybové hry, ale i míčové a závodivé hry, cvičíme např. na žebřinách, lavičkách, se švihadly, s obručemi. Právě obruče, společně s prolézacím tunelem, byly nově zakoupeny pro tento školní rok. Ke Dni dětí žáci dostali pěnové míče. A. Mičaníková