596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Žáci, učitelé a pan ředitel se setkali ve školním parlamentu

Ve školním parlamentu, konaném v úterý 30. května, se žáci setkali s panem ředitelem a panem učitelem Davidem Sobkem. Povídali si o dění ve škole, ale otázky byly směřovány hlavně na pana učitele Sobka coby hosta parlamentu. Pan učitel žákům prozradil leccos o svém životě – studiích, koníčcích a podobně.
Probíral se taka Parlament dětí a mládeže města Ostravy. Jeho zasedání (8. června na úřadu obvodu) se zúčastní také naši zástupci.         J. Goj