596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Osmáci navštívili Krevní centrum FNO

V úterý 23. 5. jsme s žáky 8. ročníku navštívili Krevní centrum FNO. Exkurze byla zaměřena na podporu dárcovství krve. Nejprve jsme se sešli s naší průvodkyní ve vstupní hale Krevního centra, kde jsme se dozvěděli, jak probíhá registrace zájemců o dárcovství a jaká přísná kritéria musí dobrovolník splňovat, aby se mohl stát dárcem. Poté jsme zavítali do prostor, kde probíhá samotný odběr krve. Byli jsme informování také o tom, jak je krev po odběru zpracována a jakým způsobem je uchovávána, než se dostane k potřebným. Překvapením byla pro nás i existence potrubní pošty, která umožňuje např. rychlé přemístění odebraných vzorků krve. Závěrem jsme si vyzkoušeli krátký testík, který prověřil znalosti žáků z oblasti silničního provozu. Žáci byli z exkurze nadšeni, jelikož nahlédli také do prostor, kam se veřejnost běžně, nedostane a dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Pro některé z nich možná byla návštěva Krevního centra motivací pro budoucí rozhodnutí stát se dobrovolným dárcem krve.     A. Tomášová