596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Učitelky z naší mateřské školy se zúčastnily mezinárodního projektu Green Little Heroes v Chorvatsku

Tři učitelky z naší mateřské školy se v termínu od 8. května do 12. května zúčastnily mezinárodního projektu Green Little Heroes v Chorvatsku, který je součástí programu Erasmus+. Projekt se zaměřuje na propagaci udržitelnosti a ochrany životního prostředí prostřednictvím inovativních vzdělávacích aktivit pro děti.

Hlavním tématem setkání bylo “green play” – tedy vzdělávání o životním prostředí skrze hry a zábavné aktivity. Učitelky spolu s dalšími pedagogy z různých zemí se setkaly se soukromou mateřskou školou a základní školou Horizons, které jsou v Chorvatsku považovány za příklady osvědčených postupů v ekologickém vzdělávání.

Během intenzivního programu se učitelky podílely na výrobě a prezentaci didaktických pomůcek, her a hraček z recyklovatelného materiálu. Tato kreativní činnost byla zaměřena na vytváření prostředí, ve kterém se děti mohou bavit a zároveň se učit o důležitosti recyklace a ochrany životního prostředí.

Další důležitou součástí projektu byly diskuse na téma lesních mateřských škol. Učitelky spolu s ostatními účastníky porovnávaly přístupy a praktiky v oblasti vzdělávání v přírodě, aby mohly získat nové poznatky a inspiraci pro svou vlastní práci s dětmi.

Kromě vzdělávacích aktivit se učitelky seznámily s městem Záhřeb, jehož historie a kultura jsou neodmyslitelně spjaty s chorvatským dědictvím. Prohlídka města jim poskytla příležitost lépe porozumět kulturnímu kontextu Chorvatska.

V rámci programu Erasmus+ měly také možnost navštívit Plitvická jezera, která jsou jedinečným přírodním skvostem. Celodenní výlet jim umožnil prozkoumat překrásnou krajinu, vodopády a jezera a zároveň si uvědomit důležitost ochrany těchto přírodních lokalit.

Jako součást kulturního poznávání měly učitelky také možnost ochutnat tradiční chorvatskou kuchyni. Lahodné pokrmy a místní speciality přinesly nejen gastronomický zážitek, ale také jim umožnily lépe pochopit chorvatskou kulturu a tradice.

Učitelky z mateřské školy se vrátily z pracovní cesty plné nových nápadů, inspirace a osvědčených postupů, které přinesou do své pedagogické práce. Spolupráce s kolegy z jiných zemí a sdílení zkušeností z různých prostředí přispěly k obohacení jejich profesního rozvoje.

Tato mezinárodní pracovní cesta do Chorvatska v rámci projektu Green Little Heroes potvrdila důležitost ekologického vzdělávání a ukázala, jak může být prostřednictvím zábavy a kreativity předávána důležitá poselství o ochraně našeho životního prostředí.