596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

9. C na besedě v OZO Ostrava

V pátek 19. 5. zavítala 9. C do Centra odpadové výchovy v OZO Ostrava. Náplň dvouhodinového programu byla bohatá, žáci se dozvěděli, jak správně třídit odpad a jaké jsou možnosti využití tříděného odpadu pro různé výroby. Byl jim objasněn rozdíl mezi recyklací a opětovným využitím a také význam značek, s kterými se mohou setkat na obalech různých výrobků. Dále se žáci zamýšleli nad možnostmi, jak přispět ke snížení množství každodenně vyprodukovaného odpadu. Pro mnohé byla překvapením existence Reuse centra, které se nachází v Ostravě – Přívoze. Jedná se o halu plnou použitého nábytku a dalších funkčních předmětů pro domácnost, které lidé věnovali, protože je již nepotřebují. Výtěžek z prodeje rozmanitých předmětů Reuse centra je investován do výsadby zeleně v Ostravě. V rámci výukového programu si žáci mohli také zasoutěžit a prověřit si své vědomosti formou testu. Ti nejlepší si s sebou odnesli i malé odměny.     A. Tomášová