596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Deváťáci prožili emotivní program zaměřený na problematiku drog

Žáci devátých tříd nejen zhlédli, ale doslova prožili program zaměřený na problematiku drog instalovaný ve vlakových vagonech. Projekt nese název Revolution Train – protidrogový vlak a v těchto dnech je k vidění na nádraží Ostrava – Svinov.
Proč „prožili“? Toto slovo je na místě, protože program je velmi emotivní, kromě filmu na motivy skutečného příběhu mladých lidí koketujících s drogami diváci mohou zhlédnout a doslova si osahat instalace různých prostředí a míst, která jsou v příběhu klíčová – místo tragické havárie auta a motorky, bar, kde se nabízejí drogy, policejní celu či opuštěnou tovární halu, kde jeden z protagonistů filmu – těžký narkoman – zcela opuštěný zemřel.
Smyslem je nikoli vysvětlovat, přednášet, ale přímo fyzicky ukázat, kam drogová závislost vede. V průběhu programu účastníci také vyplňují dotazník s otázkami ohledně příběhu, které je ponoukají k přemýšlení o tom, jak by se v jednotlivých situacích chovali oni sami.     J. Goj