596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Přírodopis metodou CLIL

Žáci šestých ročníků mají jednou týdně hodinu přírodopisu vyučovanou metodou CLIL, neboli s integrovaným anglickým jazykem. Žáci tak mohou rozvíjet nejen své vědomosti o přírodě, ale taktéž jazykové. V rámci výuky pracují s anglickými texty o právě probíraných druzích, sledují anglická videa s otázkami, rozšiřují si svou slovní zásobu, hrají kooperativní bingo či jiné interaktivní činnosti, při kterých musí zapojovat angličtinu.

Metodou CLIL se žáci naučili např. popsat potravní řetězec od rozkladačů, producentů a konzumentů až po vrcholového predátora; nakreslit a popsat stavbu hub; cyklus roupa dětského, tasemnice bezbranné a motolice jaterní; fakta a zajímavosti o životě chobotnice a co pavouci dělají v jednotlivých ročních obdobích. David Sobek

 

Aktivita je součástí projektu Dejme šanci jazykům II, který je financován z dotačního programu Magistrátu města Ostravy.