596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Projektový Den Země v 1. třídách

Žáci prvních tříd oslavili Den Země prostřednictvím projektového dne. Ochrana přírody je pro žáky velmi poutavé téma, a tak snadno vytvořili myšlenkovou mapu. Na žáky také čekala strašidelná cesta lesem, kde nezbedný skřítek rozházel odpadky. Neodradilo je ani vytí vlků, překonali svůj strach a všechny odpadky posbírali i roztřídili do správných kontejnerů. Po zdolání tohoto úkolu hravě plnili další zábavné úkoly a nakonec si vyrobili čelenky i skládanku Nebe, peklo ráj. Skládanka obsahovala úkoly, které se týkají ochrany přírody. Den jsme si moc užili.          Zapsala Badri Psotová

thumbnail_5FE14EF2-09C6-4CE9-9435-F8AACC4F5E03
thumbnail_B52AFB47-9E58-4E65-A99A-481DAB4C8F22
thumbnail_B6086E69-B029-4BDB-9E1F-AE088FE6CF7A