596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Pedagogové čerpají inspiraci v portugalské škole

Pedagogové mají za úkol inspirovat se portugalským vzdělávacím systémem, rozšířit a zatraktivnit svou výuku nejazykových předmětů metodou CLIL na základě získaných zkušeností v partnerské škole.
Učitelé se zúčastnili diskuze o portugalském školském systému s vedením školy, pedagogy, psychologem, preventistou, výchovným poradcem i s žáky. Prohlédli si školu a zúčastnili se náslechových hodin.   

 

Z dlouhé řady poznatků a zážitků jmenujme například vědecké projekty portugalské školy, s nimiž české pedagogy seznámil pan učitel technických a přírodovědných předmětů. Učitele zaujala například meteostanice instalovaná na střeše školní budovy, jejíž data žáci průběžně analyzují, či žáky vyráběná autíčka na solární pohon. Oba nápady by se daly realizovat i u nás. 

 

Další inspirací byl almanach literárních prací žáků psaný celý anglicky nebo rybníček na školní zahradě, kde žáci mohou pozorovat fungování ekosystému.      Účastníci výjezdu

 

Identifikační číslo a název projektu:

2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078139 – Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání