596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Přivítání jara v prvních třídách

Žáci prvních tříd přivítali jaro v podobě projektového dne. Rozvinuli jsme si anglickou slovní zásobu na téma Velikonoce a dokonce nás navštívil bunny a schoval ve třídě čokoládová vajíčka, která žáci hledali. Tradice hledání vajíček v anglicky mluvících zemích se nám moc líbila. Kromě různých aktivit se žáci také dozvěděli, jak dochází k vývoji hmyzu a žab. Pohádka o podivném broučkovi jim pomohla pochopit, jak vývoji dochází. Na závěr čekalo žáky překvapení v podobě chlebíku s máslem a jarních bylinek jako jsou řeřicha či pažitka.

Za první třídy zapsala: Petra Badri Psotová