596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Naše škola prezentovala svou činnost na akci Den Země

Pod vedením učitelky Kristýny Kubištové tak žáci druhého stupně tvořili různé aktivity, hravé kartičky, osmisměrky a vzdělávací materiály k osvětě Dne Země. Pro letošní ročník bylo zvoleno téma: Leť, ptáčku, leť.
Prioritou bylo vytvořit si pomůcky a aktivity, které zaujmou jak mladší, tak i ty starší. Zároveň aby se pomocí hry podpořila osvěta s environmentálním charakterem, kterou jsme tentokrát zaměřili na ohrožené druhy ptáků a životní prostředí.
Akce byla zkušeností i pro naše žákyně (E. Blažekovou, L. Hořínkovou, S. a N. Gelačákovy, K. Osičkovou a V. Votrubovou), které provázely aktivitami ostatní společně s paní učitelkou K. Kubištovou v den akce a tím reprezentovaly naši školu. Moc děkujeme výše uvedeným žákyním a rovněž i ostatním zapojeným žákům 2. stupně. K. Kubištová