596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Global Recycling Day – Mezinárodní den recyklace

Naše škola se zapojila do projektového týdne u příležitosti Mezinárodního dne recyklace (27. – 31. 3. 2023). Níže najdete podrobnosti a fotky.
Nejprve si žáci zahráli online hru s žáky z Lotyšska, Řecka a Turecka, ve které zvítězili, a jejímž cílem bylo uvést žáky do problematiky recyklace. Tato hra byla součástí projektu Erasmus+ Children of a Green World.
Na hru navazoval projektový týden, kdy se celá škola napříč předměty zabývala tématem recyklace. Byla vyhlášena celoškolní soutěž o nejkreativnější využití věcí, které by se jinak vyhodily. Hlasování se zúčastnilo 36 nejpodařenějších výrobků. Žáci byli opravdu vynalézaví, jak můžete vidět na fotografiích níže. Zvítězila kolektivní práce žáků 8.A, děvčata 8.B – Elen Zielinská, Leona Holotíková, Tereza Mráčková a Klára Arendacká, z prvního stupně Vendulka Zajíčková (1.A), Jan Vavřina a Karolína Vybíhalová (5.A) Žáci si odnesli celoroční vstupné do knihovny, vstupenku do Světa techniky, USB flash disky, hrnečky či trička se školním logem.
V hodinách pracovní výchovy a výtvarné výchovy žáci tvořili. Některé třídy se zúčastnily vzdělávací exkurze do OZO Ostrava, která se snaží šířit osvětu, jak nakládat s odpady.
V angličtině si připomněli deváťáci, proč se Světový den recyklace slaví, psali eseje na téma bezodpadový svět, museli si nutné informace vyhledat, poté prodiskutovat v rámci brainstormingu a následně vytvořit za pomocí digitálních kompetencí letáček. Šesťáci a sedmáci si popovídali, co vše se dá třídit, rozšířili si slovní zásobu, dělali kvízy, zahráli si didaktickou hru, ve které třídili odpadky do jednotlivých kontejnerů a následně z letáků z obchodů stříhali jednotlivé obaly a lepili je do barevných kontejnerů nakreslených na papíře a k nim připisovali nově naučená slovíčka.
Osmé ročníky vedly diskuzi na téma Global Recycling Day, co lidé dělají, aby ochránili planetu, co znamenají pojmy REDUCE, REUSE, RECYCLE… Žáci následně sami ve skupinách vyhledávali další informace na internetu a snažili se zodpovědět otázky. Každá skupina pojala tematiku trochu jinak a výsledkem byl plakát s různými informacemi k tomuto dni.
Environmentální témata jsou nedílnou součástí vzdělávacího procesu v naší škole. Další celoškolní plánovanou akcí, které se každoročně účastníme, bude Den Země.  J. Jeřábková