596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Jsme velmi úspěšní v získávání financí z dotačních programů města

Již třetím rokem budeme podporovat nadané děti v rámci projektu Talentmanagement s názvem Dejme šanci talentům III. Proběhne vyhledávání talentovaných dětí Menzou pro nově příchozí žáky, pro stávající talenty se budou znovu konat kluby, kde pedagogové rozvíjejí a podporují talent dětí v oblasti přírodních věd, historie, kritického myšlení, logiky, čtenářství či informačních technologií. Žáci vyrazí na badatelské exkurze a naše Talent zahrada bude rozšířena o nové edukativní prvky. Úplnou novinkou by mělo být používání 3D reality v klubech díky edukativním programům s virtuální realitou.
V projektu Doučování pro všechny budeme pokračovat v mimoškolních vzdělávacích aktivitách pro naše žáky, kteří potřebují individuální přístup, ať už kvůli různým typům znevýhodnění anebo individuálním vzdělávacím programům z důvodu sportovních aktivit, či si jen chtějí prohloubit své znalosti, nebo se lépe připravit na přijímací zkoušky.
Slavíme 30 let školy!!! Polytechnická školka je projekt podporující jak základní, tak mateřskou školu ve dvou odlišných oblastech. Díky dotaci můžeme podpořit materiálně červnovou slavnost k 30. výročí školy a polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole.
MMO opět myslel i na podporu čtenářství a naše nová školní knihovna bude podpořena projektem Aktivitami školní knihovny vedeme děti ke čtenářství. Čekají nás projektové dny propagující čtenářství a školní knihovnu, budou pozvány spisovatelské osobnosti kraje a uspořádají se besedy s dalšími osobnostmi z oblasti literatury. Jana Jeřábková