596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Žáci 8. a 9. tříd v Divadle loutek „přičichli“ k hereckému řemeslu

Staň se divadelníkem, to je název workshopu Divadla loutek Ostrava, který v úterý 4. dubna absolvovaly téměř tři desítky žáků 8. a 9. tříd. Přímo v divadle, tak říkajíc na prknech, která znamenají svět, si žáci vyzkoušeli různé pohybové a výrazové aktivity, interpretovali přečtený text, s lektory si povídali o provozu divadla, lidech, kteří v něm pracují, o inscenacích a představeních.
Na závěr bylo jejich úkolem ve skupinkách vymyslet krátkou scénku a – oděni do patřičných kostýmů – ji sehrát. Všichni se moc snažili a scénky se jim povedly!
Celý workshop se žákům – podle jejich spontánních ohlasů – velmi líbil. Byl zábavný, akční i poučný. Divadlu loutek patří za tento skvělý program velký dík!    J. Goj