596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava se opět setkal s velkým zájmem našich žáků

Na tři desítky nadšených zájemců z řad žáků 7., 8. a 9. ročníku se ve středu 5. dubna vydaly na – v tomto školním roce poslední – koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava pro školy. A bylo to finále vskutku grandiózní! Posluchači si mohli vychutnat takové hity klasické hudby, jako jsou 4. věta slavné Dvořákovy Novosvětské symfonie, Vivaldiho Léto ze Čtvero ročních období či Let čmeláka Rimského-Korsakova. Ale zážitkem byla i skladba Karla Ditterse se sólovým partem pro harfu nebo novodobé Palladio z pera Karla Jenkinse.
Programem opět vtipně provázela herečka Markéta Matulová, která na závěr i zazpívala skladbu Jednoho dne se vrátíš z filmu Tenkrát na západě.
Nesmíme zapomenout na dirigenta! Tím byl Švýcar Sébastien Thomas Bagnoud, který si s průvodkyní dokázal – jsa v naší zemi již nějaký ten rok etablován – sympaticky, ba roztomile (a hlavně česky!) vyměňovat zábavné repliky. Že slavné ostravské hudební těleso vedl s přehledem, netřeba snad ani dodávat.
„Chtěla bych poděkovat Janáčkově filharmonii nejen za tento koncert, ale za celou koncertní řadu v tomto školním roce. V mnohých žácích to vzbudilo skutečný zájem o vážnou hudbu, ba o vyšší kulturu vůbec,“ uvedla paní učitelka a organizátorka kulturních akcí v naší škole Pavlína Franioková.   J. Goj