596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Praktické cvičení o nerostech ve 4. A a 4. B

Žáci 4. A a 4. B měli v rámci přírodovědy praktické cvičení z neživé přírody o nerostech a horninách. Pan Ing. Josef Havelka přivezl na ukázku asi 200 kg vzorků, s kterými měli žáci možnost pracovat, poznávat je a zařazovat. Každý nerost nebo horninu si mohli brát do rukou, aby tak lépe poznali jejich vlastnosti. Například si mohli ohmatat všechny minerály ze stupnice tvrdosti, přiřazovali k výrobku surovinu, ze které byl vyroben nebo poznávali horninu vyvřelou, usazenou a přeměnnou. Potěšilo nás, když jsme od pana Havelky dostali email, ve kterém naše žáky velmi chválil. Tř. učitelky T. Pilařová, I. Goldová