596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Zapojili jsme se do projektu EkoEnergie 23 – Chytrý region

Projekt je zaměřen na žáky základních škol a jejich propojení s podnikatelskou sférou a VŠB – TU Ostrava. Vizí projektu je vzbudit zájem o environmentální výchovu a zvýšit popularizaci přírodních a technických oborů, podporu talentovaných a aktivních žáků, zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v MSK, vedení k vlastní odpovědnosti za jeho další vývoj a uvědomění si, že existují tzv. „chytrá řešení“.
Dne 22. března jsme v rámci tohoto projektu navštívili Workshop, kde jsme se mohli dozvědět spousty zajímavých a přínosných informací k úsporám energie, k využití obnovitelných zdrojů energie a mnoho jiného. Krom informací jsme mohli pozorovat vychytávky na modelu domku (Telehome) a model s říčním proudění.
„Poslední zmíněný model nás bavil nejvíce, ve skupinách jsme si sami mohli vymodelovat krajinu s ochrannými hrázemi proti povodním a následně pozorovat, co se děje v přírodě a okolní krajině. Pozorovali jsme s nadšením, co proudění vody dokáže, ještě že jsme si ten dům umístili dál od břehu,“ popsaly s úsměvem Lucie Hořínková (8.A) a Ema Blažeková (8.A), žákyně, které se zapojily do environmentálního projektu s učitelkou K. Kubištovou.
K. Kubištová