596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Třídnická hodina 5. A se školní psycholožkou

V rámci třídnické hodiny se žáci ze třídy 5. A seznámili s novou psycholožkou školy. Komunitní hry k posílení dobrých vztahů ve třídě se jim velmi líbily. Mgr. Danuše Dalecká, tř. uč.