596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Projektový den Moje město v 5. A

Projektový den – Město, ve kterém žiji, proběhl ve třídě 5. A, v rámci vlastivědného učiva. Děti sbíraly materiály, fotografie, ale také v rámci projektu vyhledávaly data na PC v počítačové učebně. Dozvěděly se spoustu nových a zajímavých informací. Mgr. Danuše Dalecká