596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Na druhém stupni máme tvořivé a srdečné žáky

V rámci výtvarné výchovy jsme spojili příjemné s užitečným. Pomocí kombinované techniky s využitím papíru, akvarelů či temperovaných barev a především fantazie jsme vytvořili záložky do knížek pro naše budoucí žáčky. Tak vznikla spousta krásných pohádkových postaviček, květů, srdíček či jiných motivů. Žáci 7. – 9. tříd neskrývali nadšení z výtvorů pro budoucí prvňáčky. Někteří s radostí vyrobili záložek více. Dokonce se do tvoření zapojili i někteří z rodičů.
Všem moc děkuji za skvělou spolupráci. K. Kubištová