596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce zná své výherce!

V měsíci únoru proběhlo na druhém stupni školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Žáci 6. až 9. tříd podstoupili nelehký písemný test, který měl za úkol ověřit znalosti ve všech dílčích částech jazyka. Test byl rozdělen do dvou úrovní – žáci 6. a 7. ročníků, žáci 8. a 9. ročníků. Písemná část obsahovala poslech, čtení s porozuměním, psaní a gramatická cvičení.
Žáci s největším bodovým ziskem byli pozváni do ústní části, kde je zkoušela odborná porota složená z pedagogů anglického jazyka. Zde museli žáci prokázat nejen, že umí v jazyce plynule komunikovat, ale taktéž popsat či porovnat předložené fotografie.
Výběr žáků, kteří budou naši školu reprezentovat v dalších kolech, nebyl vůbec jednoduchý, jelikož podali všichni velmi dobrý výkon. Avšak po dlouhé debatě byli vybráni dva jedinci, kteří svým výkonem porotu přesvědčili nejvíce.
Za kategorii do 7. ročníku vyhrála Daria Bartuselská (7.C), a za kategorii 8. a 9. ročník Eliška Hlavatá (9.A). Oběma výherkyním moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole. David Sobek