596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Novinka pro školní rok 2023/2024

V rámci zápisu do 1. tříd 3. – 5. dubna 2023 proběhne zápis do anglické třídy, kde budou mít děti 5krát týdně výuku v anglickém jazyce. Jako naše každá první třída bude mít i anglická 1 hodinu anglického jazyka a dále se bude vyučovat v angličtině částečně také prvouka, výtvarná výchova, hudební výchova či pracovní činnost. Do některých hodin bude docházet rodilý mluvčí.