596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Projekt Children of a Green World: setkání v Ostravě 27. 2. – 5. 3. 2023

Týdenní návštěva všech účastníků projektu u nás je již minulostí. Níže najdete spoustu textů, videí i fotek, které podrobně popisují všechny aktivity. Nejprve ale fotka poděkování od našich partnerů. Tady je:

Střípky a zajímavosti z projektových dní. Píši školní novináři

Mezinárodní projekt, to není jen práce, vzdělávaní nebo přednášky, ale také zážitky, legrace, inspirace pro život. Níže si přečtěte postřehy našich školních novinářů – co je zaujalo, rozesmálo, překvapilo, pobavilo…

 

Cizincům se naše město líbí. Dle nich je velmi zelené a čisté. No, to nám lichotí, ale trochu se tomuto hodnocení divíme, s čistotou by to možná mohlo být i lepší…
Za fascinující pokládáme fakt, že nejen cizinci dokáží již třetí den mluvit o vodě a šetření s ní, a to i anglicky.
V pondělí při cestě na úřad nás zastihla sněhová vánice, která studenty z jiných zemí velice fascinovala. Po prezentaci nám zbyla trocha času a tak jsme zjistili, že místostarosta umí velmi pěkně hrát na klavír.
Řekové byli zaujati naším pro ně chladným počasím.
Mě překvapilo, jaký má žák naší školy žaludek. Představte si, že při pozorování zadnice škodlivého brouka se ládoval jablkem.
Žáky bavil pokus zaměřený na absorbci vody.
V odpoledním programu si studenti udělali vánočku, bábovku, bramboráky a šneky z listového těsta. Hotový výsledek všem chutnal. Potvrdila nám to i paní učitelka Jeřábková, kterou jsem zaslechla básnit o Jamesově (pan učitel z Lotyšska) bábovce a zároveň shazovat bábovku své babičky.
Pro lidi z Lotyšska je chobotnice úplnou novinkou.
Pro naše žáky byly naopak novinkou lotyšské chipsy jménem Ádažu. Žáci si je velmi pochvalovali.
David při svém chemickém pokusu málem podpálil stůl.
Při odpolední hře dostali účastníci mapu. Bylo nám řečeno, že se při ní málem ztratili.
Natálie Gajdušková, Kristina Jančaříková a Miloslav Holek

 

Nelíbí se mi, jak se v Česku brzy vstává, přesto bych se sem klidně přestěhovala

Rozhovor s kolegyněmi ze Španělska

Školní novinářky Natálie Gajdušková a Kristina Jančaříková udělaly rozhovor s dvěma španělskými účastnicemi našeho projektu. Můžete si ho přečíst česky i anglicky.

 

Jaká byla vaše cesta do ČR? Jak dlouho to trvalo? Viděla jste po cestě sem něco zajímavého?

Přicestovala jsem do Ostravy přes Prahu. Strávila jsem jeden den v Praze.  Bylo to nádherné. Libí se mi ta příroda.  Cesta tady trvala jeden den. Bylo velmi obtížné cestovat sem ze Španělska. Po cestě jsem viděla sníh. Španělsko je blízko Afriky, takže nejsem zvyklá na to vidět sníh.

Navštívila jste i jinou zemi nebo je Česko vaše první zkušenost?

Už jsem navštívila Londýn, Řecko, Španělsko, Maroko, Rakousko atd. Mojí oblíbenou zemí je Itálie.

Jaký je hlavní rozdíl mezi Českem a vaší zemí?

Já bych řekla, že největší rozdíl mezi Českem a Španělskem je jídlo.

Co máte nejradši na Česku?

Mně se hodně líbí zdejší lidé a taky architektura.

Je zde něco co nemáte ráda?

Všimla jsem si, že vstáváte velmi brzy.  Tato věc se mi moc nelíbí.

Co si myslíte o českém jazyce?

Český jazyk je velmi podobný jiným slovanským jazykům. Nedokáži najít rozdíl. Libí se mi, jak to zní.

Naučila jste se něco říct česky?

Ano, naučila jsem se říct dobré jitro, ahoj a na zdraví, to je mé oblíbené.

Jaký máte názor na českou kuchyni?

Je to něco jiného. Nejsem na to zvyklá. Nechutnají mi knedlíky, ale zbytek, co jsem jedla, byl chutný.

Kdybyste měla šanci znova navštívit ČR, jela byste znovu?

Ano, zajisté. Ráda bych.

Přestěhovala byste se do ČR?

Ano, přestěhovala, proč ne.

Která z aktivit projektu, které jsme zatím udělali, vás zaujala nejvíce a proč?

Hodně jsem si užila Kahoot kvíz a prohlídku centra.

Jak jste si užila rozhovor?

Jsem vděčná, že jsi přišla, užila jsem si to.

 

How was the journey to the Czech Republic? How long did it take? Did you see anything interesting along the way here?

I arrived here to Ostrava via Prague. I spent one day in the capital. It was very beautiful. I liked the nature. It took one day. It was difficult to travel here from Spain. I saw snow on the way here. Spain is close to Africa so I am not used to seeing snow.

Have you visited any other countries or is the Czech the first experience?

I have already visited London, Greece, Spain, Morocco, Austria, etc. Italy is my favorite one.

What´s the main difference between Czechia and your country?

I would say that the biggest difference between the Czech Republic and Spain is the food.

What do you like most about Czechia?

I like people a lot and I also like the architecture.

Is there anything you don´t like here?

I noticed that you get up very early. So I don´t like this thing much.

What do you think about Czech language?

The Czech language is pretty similar to other Slavic languages. I can´t see the difference. And I like the way it sounds.

Have you learned to say anything in Czech yet?

Yeah, I´ve learned to say dobré jitro, ahoj and na zdraví, that´s my favorite one.

What´s your opinion in Czech cuisine?

It´s something different. I´m not used to it. I don´t like dumplings, but the rest of what I ate was good.

If you had the chance to travel here again, would you?

Yes, of course. I´d love to.

Would you move to the Czech Republic?

Yes, I would, why not.

Which of the activities we have done so far has interested you the most and why?

I really enjoyed the Kahoot quiz and a tour of the centre.

How did you enjoy the interview?

I´m grateful you came, I enjoyed it.

 

6. den
Šestý den byl bohužel posledním dnem našeho úžasného projektu. Všichni účastníci se vydali na výlet do vodní elektrárny Dlouhé stráně. Užili jsme si jízdu autobusem a povídali si spolu, což trvalo dvě hodiny.
Celá prohlídka byla v angličtině. Dozvěděli jsme se principy fungování vodní elektrárny pomocí dokumentu o celé lokalitě, a dokonce jsme si prohlédli technickou místnost, která obsahovala mnoho turbín a ložisek. Bohužel jsme neměli možnost vidět horní část elektrárny, a to proto, že bylo obrovské množství sněhu, autobusem bychom se tam nedostali.
Na druhou stranu jsme viděli spodní část, přehradu s obrovským poloumělým jezerem. Se sněhem si tam vesele hrály děti, hlavně řecké, které na sníh ve své zemi nejsou zvyklé.
Po asi jsme nasedli do našeho autobusu a vydali se zpět do Ostravy.
Po příjezdu jsme se všichni rozloučili. Byl to opravdu dojemný okamžik. Všichni se těšíme na LTT v Řecku💚.

 

5. den
Pátý den začal překvapivě neuspokojivým mlžným počasím, protože jsme vyrazili na haldu Ema, o které je známo, že je nejlepším místem pro výhled na celé naše město. Bohužel jsme kvůli přetrvávající husté mlze neměli šanci mít výhled, ale i tak jsme si výlet na vrchol užili a pro většinu z nás to byla velmi únavná procházka. Vrchol nám ukázal alespoň hořící důlní odpad. Cizinci se dozvěděli o historii těžby a původu haldy Ema. Po dosažení vrcholu jsme se rozhodli projít až dolů přímo do centra města, podívat se na Slezskoostravský hrad, výstaviště Černá louka, Divadlo loutek, Galerii umění a kavárnu Elektra a poté tramvají dojet do naší školy.
Po příchodu do školy a obědě jsme přešli na naši další aktivitu – hodnocení – rozhovory pro rozhlasové vysílání a reakce účastníků pro newsletter. Zapojily se všechny týmy, které pod vedením našich španělských účastníků odpovídaly na otázky týkající se našeho města a úspory vody. Hned poté jsme také vytvořili newsletter a zodpověděli mnoho dotazů k celému projektu, např. jaké nejzajímavější aktivity jsme dělali nebo co bychom vylepšili při dalších mezinárodních projektech.
Shromáždili jsme se v naší vědecké učebně a také jsme oslavili narozeniny našeho tureckého návštěvníka, zazpívali jsme si píseň k narozeninám a pochutnali si na medovém dortu. Hned poté jsme také rozdali certifikát pro každého cizince, který se zúčastnil programu Erasmus LTT, každý dostal i naši školní klíčenku a reflexní pásku.
Byly vyhlášeny výsledky hry Moudrá sova a lotyšští studenti obsadili první, druhé a třetí místo. K předchozím odměnám dostali trička, ručníky, pexeso a pera. Cizinci se také zúčastnili Environmental Escape Game, kterou vyhrál turecký tým (1. a 2. místo) a lotyšský pár (3. místo).
Páteční večer jsme strávili na hokejovém zápase a na rozloučenou.😊

 

Čtvrtý den
Den začal dokončením vícejazyčného slovníku, který jsme začali před dvěma dny, hned poté jsme se přesunuli do naší školní knihovny a zhlédli výborný dokumentární seriál „Our Planet“ od známého anglického hlasatele, biologa a přírodovědce Davida Attenborougha, který ukázal jak vodní, tak suchozemský život plný úžasných záběrů. Poté proběhla diskuze o dokumentu a byly zodpovězeny otázky.
Po obědě jsme vyrazili do našeho technického a vědeckého centra v Dolních Vítkovicích. Celou výstavou nás provedli v angličtině. Každý se naučil něco nového v oboru životního prostředí, fyziky, chemie a biologie. Vyzkoušeli jsme si život handicapovaných lidí a jejich každodenní život a užili jsme si spolu spoustu legrace.
Po zhlédnutí expozice a experimentech z oblasti ekologie a vědy jsme navštívili také 3D kino a podívali se na dokument o vodním životě s názvem Malí obři.

 

Třetí den

První aktivitu měli na starosti naši učitelé. Byla to prezentace na téma šetření vodou a ekologické katastrofy, zejména kalamita způsobená kůrovcem. Každý tým/země obdržel obrázky, k nimž přiřazoval texty. Učitelé žáky inspirovali k doplňujícím otázkám k tématu kůrovce. Čeští žáci připravili hru, v níž ostatní ve třídě hledali informace potřebné k vyplnění kvízu, ostatní země vytvořily kvízy v aplikacích Kahoot nebo Baamboozle. Dále žáci pozorovali kůrovce pod mikroskopem. Mohli tak vidět například výsledek jejich neblahé činnosti v kůře stromů. Pro zkoumání byla žákům k dispozici také past k odchytu kůrovce.
Naší další aktivitou byly Ekologické experimenty, které zahrnovaly prezentaci Prvky a jejich dopad na životní prostředí a s tématem související praktické experimenty. Program připravil náš žák David S. Čapka.
„Přítomní mohli sledovat, že sloučeniny mědi a zinku vytvořily zeleno-modrý plamen, také jsme demonstrovali hustotu ropy (v našem případě etanolu s podobnou hustotou), a když namočíme ubrousek do vody a poté do etanolu, bude hořet pouze etanol a ubrousek zůstane nepoškozený – můžete si představit, že ubrousek byl oceán nebo moře s únikem ropy. Přesto nám bylo také ukázáno, že hořčík hoří při teplotě 2200 stupňů Celsia a že pokud ho dáme do vody, rozštěpí vodu na kyslík a vodík, a proto může hořet i pod vodou. Nejzajímavějším experimentem však byl jasně červený plamen způsobený rozstřikováním dusičnanu strontnatého do ohně,“ popsal David S. Čapka.
Pak byl oběd – typický český (vepřo, kyselé zelí a knedlík). Následovala další aktivita, kterou byl Den národní kuchyně. Naši návštěvníci měli možnost uvařit nebo upéct to nejtypičtější jídlo jejich země.
Asi dvě a půl hodiny jsme si užívali čas, povídali si a jedli, co návštěvníci uvařili. Chtěli bychom také vyjádřit poděkování tureckému týmu, který přinesl mnoho typických tureckých občerstvení a sladkostí, celý stůl byl pokryt jejich jídlem! Celý den, zejména vaření, vytvořilo všem účastníkům úžasnou atmosféru.

 

Krátce o náplni druhého projektového dne
Druhý projektový den, v úterý 28. února, začal workshopem na téma ekologických katastrof a šetření vodou. Naši hosté se pak prošli po škole, provázeni našimi žáky, kteří vše zajímavé anglicky popsali. Všechny zúčastněné děti pak tvořily slovník ekologických pojmů a po obědě žáci i učitelé zhlédli video věnované nejen ekologické situaci na Ostravsku v minulosti (v nahrávce hovoří paní učitelka Vlasta Krmášková a bývala paní ředitelka ZŠ Mitušova Jana Jeřábková). Odpoledne pak patřilo návštěvě centra Ostravy.

 

Úvodní den

22 návštěvníků si u nás ve škole nejprve zahrálo hru, díky níž se mohli vzájemně trochu poznat. Následovaly prezentace o městech a institucích našich kolegů a také o ekologické situaci (především co se týče vody) v daných regionech. V anglickém jazyce prezentovali také naši žáci.
Odborník z Technické univerzity Ostrava – Vysoké školy báňské posléze skvělou přednáškou v angličtině přítomným ozřejmil, jakým problémům s vodou čelíme v této době v ČR a jak lze tyto obtíže řešit.
Po té se všichni vydali na Úřad městského obvodu Ostrava – Jih, kde se z úst zastupitelů dověděli o historii a zajímavostech obvodu i o fungování zastupitelstva a úřadů.
Odpoledne patřilo Lesní škole v Bělském lese, večer si pak dospělí mohli užít společnou večeři.      J. Goj

 

6th Day
Sixth Day was unfortunately the last day of our amazing project. All participants went on a trip to the hydroelectric power plant Dlouhé Stráně. We were enjoying the bus ride chatting with each other which took 2 hours.
We were English-guided through the whole tour, we learned the principles of the whole hydroelectric power plant by a documentary about the whole location and even saw the technical room which contained many turbines and bearings. Regrettably, we didn’t have any chance to see the upper part of the power plant and that’s because there was a huge amount of snow, we wouldn’t be able to go there by bus.
On the other hand, we saw the lower part and that’s a dam with a huge semi-artificial lake. Children were also playing happily with snow there, mainly the Greek ones who are not used to having snow in their country.
After spending about 2 hours at the exhibition, we got on our bus and set out back to Ostrava.
After arriving, we all said goodbye to each other and wished a safe journey which was a really moving moment for us. We all looking forward to LTT in Greece💚.

 

5th Day
The fifth day started with a surprisingly disappointing foggy weather because we went to the Ema Heap which is known to be the best place to get a view of our whole city Ostrava. Unfortunately, we didn’t have any chance to have the view because of the persisting thick fog, however, we still enjoyed the trip to the top and for most of us it was very tiring walk. The top showed us at least the burning mining waste. Foreigners learnt about the mining history and origin of the Ema Heap. After reaching the top, we decided to walk all the way down right to the city centre, observe Silesian Ostrava Castle, Černá Louka Exhibition Ground, Puppet Theatre, Art Gallery and Elektra Café then we took a tram to get to our school.
After arriving at school and getting lunch, we moved onto our next activity – evaluation – interviews for a radio broadcast and reactions of participants for a newsletter. It involved all teams answering questions regarding our city and water saving led by our Spanish participants. Right after that we have also created a newsletter and answered many questions about the whole project – e.g. what were the most interesting activities we have done or what we would improve during next international projects.
Gathering in our science classroom, we also celebrated our Turkish visitor’s birthday, singing happy birthday song and enjoying honey cake. Right after that, we also handed out a certificate for each foreigner that participated in the Erasmus LTT programme, everyone also got our school’s keychain and reflective band.
The results of the Wise Owl game were announced and the Latvian students took first, second and third place as well. They got T-shirts, towels, memory sticks and pens, in addition to the previous rewards. The foreigners also participated in an Environmental Escape Game which was won by Turkish team (1st and 2nd place) and a Latvian pair (3rd place).
Friday evening was spent at an ice hockey match and goodbye party😊

 

4th Day

The day started with the completion of the multilingual dictionary, which we had started 2 days ago, right after that we moved to our school’s library and watched an excellent documentary series “Our Planet” by a well-known English broadcaster, biologist and natural historian David Attenborough which showed both water and land life full of amazing shots, then a discussion about the documentary took place and crucial questions were answered.

After lunch, we put on our jackets and set off to our Technical and Science Centre in Dolní Vítkovice, we were English-guided through the whole exhibition. Everyone learned something new in the branch of environment, physics, chemistry and biology. We tried the life of handicapped people and their daily life and had lots of fun together.
After seeing the display and making experiments regarding ecology and science, we also visited a 3D cinema and watched a documentary about the water life “Small Giants”.

 

3rd Day

Our first activity was presented by our teachers on the topics Saving Water and Ecological Disasters, mainly the Bark Beetle Calamity. Every team/country was also handed pictures and descriptions which they had to match. Then students should be inspired by teachers and give their ideas and presentations of the topic Bark beetle. Czech students made a game where other students had to go around the classroom and look for the information that they needed to fill in the quiz, other countries made a Kahoot or Baamboozle quiz. Students saw bark beetles under microscopes, could observe their work in the bark or a trap used for catching them.

Our next activity was “Ecological experiments” which included a presentation “Elements and their environmental impact” and many experiments regarding the presentation, all led by our student David S. Čapka. We saw that copper and zinc compounds made a green/blue flame, we also demonstrated the density of petroleum (in our case ethanol with a similar density) and if we soak a napkin in water and then in ethanol, only the ethanol will burn and the napkin will stay undamaged – you can imagine that the napkin was an ocean or a sea with a petroleum leak. Nevertheless, we were also shown that magnesium burns at the temperature of 2200 degrees Celsius and that if we put it into water, it will split the water into oxygen and hydrogen and therefore it can burn even under water. However, the most interesting experiment was the bright red flame caused by strontium nitrate being sprayed into a fire.

Then we had a lunch – typical Czech one (pork, sour cabbage and dumplings) and went to our next activity which was a National Cuisine Day. Our visitors had the chance to cook or bake the most typical
Czech dishes (Bramboráky – Potato Pancakes, Bábovka – Sponge Cake, Šneci – Salty Snails). We spent about 2 and a half hours enjoying our time, chatting and eating what the visitors cooked. I would also like to express a thankyou for the Turkish team which had brought many typical Turkish snacks and sweets, the whole table was covered with their food! All day, especially the cooking activity, set an amazing and wonderful atmosphere to all of the participants.

 

2nd Day:
The whole day started with a water footprint quiz which was solved by each country, the Turkey was the best with 70% of correct answers. We were also told what a water footprint is and how much water we spend on things.
The second activity in our schedule was showing around the school. Being located in the school lobby, we firstly mentioned and showed the visitors our school’s model, Walking to School project and battery recycling box. After the lobby we set off to our school’s garden and explained how our students planted the trees, fruits and herbs and how the Sensory Walkway was built. After these 2 places we divided into 2 groups, the 1st one consisting of Matěj U. and David Č. guiding the Turkish and Spanish group and Adam Ch., Eliška N. and Eliška H. guiding the Latvian and Greek groups. We showed them our Trophy room, Talent corridor, Talent board, Bicycle locker, PE Classrooms and Hall and our small school’s library. Everyone liked the tour and were amazed how big our school is.
As for the 3rd activity, all students were creating a multilingual dictionary with words regarding ecology, water saving and natural disasters and each word being translated into the Czech, English, Latvian, Spanish, Greek and Turkish language.
Before our city centre journey, we also played a recording regarding the project “Stories from our ancestors”, we heard how the education changed throughout the many decades and how an ordinary life was going on in Ostrava, all being told by our history teacher Vlasta Krmášková and our deputy principals mother-in-law Jana Jeřábková.
Then we experienced delicious lunch and set off to the city centre, where we divided into 4 groups for each visitors’ country, each group with 2 students/Czech guides. We showed them Masaryk Square, Komensky Gardens, Prokeš Square, our old and new City Town Hall and also the Hus’ Garden, where we explained that it is named by Jan Hus who sacrificed himself (1370 – 1415) for the sake of other people and was burnt up by the former heads of our country. We also took a selfie at every site.
For the end and our very last and unexpected stop was the Karolina Shopping Centre, where we split up and visitors went to their hotels and our students got home.

 

1st Day of Learning Teaching Training in Ostrava in the Czech Republic

Czech Republic welcomed the partners from Spain, Latvia, Turkey and Greece for the first LTT in the project Children of a Green World. The very first activity was so called “ice-breaker” and its purpose was to introduce the foreign students and teachers to our group and school. Our group consisted of 7 students (9.B – David S. Čapka, Eliška Nohelová, Daniel Takáč, Tereza Lankočí | 9.A – Eliška Hlavatá | 8.B – Adam Chovanec | 8.C – Matěj Uhrák). Firstly, we were socializing with the Latvian group, consisting of two teachers and six twelve-year-old students. Although we didn’t have the chance to do the same with the Greek, Spanish and Turkey group, we still managed to get to known each other because the other groups arrived in a minute.

The second activity contained five presentations, each from the partners’ country. The presentations were dealing with “Water Saving” and for example the Latvian and Greek presentations contained photos and videos of their school (The Latvian partner school is the biggest in Latvia, with over 1200 students and 175 teachers!), furthermore, everyone’s presentation was based on an ecological problem.

After a short break when we were socializing with each other again, an expert from VŠB – Technical University of Ostrava – Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D. came to our school and gave us a presentation about the water-cycle, water saving and told us some really interesting facts about nature conservation.

After those 3 hours, we and our visitors managed to get a 40-minute-long lunch break and then we set off to the Municipality of Ostrava-Jih (ÚMOB).

At the municipality, the deputy mayor Mgr. Radim Ivan and secretary (city manager) Mgr. Petr Mentlík gave us a presentation about our city district Ostrava-Jih. We and the foreigners learned about the area, population and history of our district. We were also told how the municipality deals with many problems and how they support the city’s culture, education and sport facilities. Moreover, we saw a real conference room and a ceremony room where R. Ivan surprised us with his piano performance.

For our last activity, we went to our Bělský Les and visited the Forest School – Educational Area with an English guide – forester Pavel Kotala and learned how we treat the trees and vegetation in the forest, basic facts about the forest Bělský les – its water sources, wildlife and protection. Moreover, we also saw pheasants and many stuffed animals.

After this activity, our visitors successfully managed to get to their hotels and then they met at a welcome dinner and tried national dishes.     David Sebastian Čapka