596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Exkurze v Centru psychologické pomoci

V rámci kariérového poradenství zajišťujeme pro žáky 2. stupně exkurze, které jim mohou pomoci s výběrem střední školy a budoucího povolání. Tentokrát jsme se vydali do Centra psychologické pomoci, které poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů, dále se zabývá náhradní rodinnou péčí a také poskytuje telefonickou krizovou pomoc. Akce byla cílená na žáky, kteří své budoucí povolání vidí na pozici sociálního pracovníka nebo by se rádi věnovali studiu psychologie. Exkurzí nás provázely dvě zkušené sociální pracovnice, které nás seznámily s náplní jejich práce a uvedly, kdy je možné využít bezplatných služeb Centra psychologické pomoci. Zajímavým tématem byla také náhradní rodinná péče, kdy jsme se dozvěděli, za jakých podmínek je možné se stát pěstounem a co vše tato nelehká role obnáší. Teoretické poznatky byly dokládány příklady z praxe, což činilo celé povídání zajímavějším. A. Tomášová