596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Přednášky v knihovně

 

 

Žáci sedmých tříd opět zavítali do městské knihovny K-Trio, nicméně tentokrát je nečekala přednáška z úst paní lektorky, nýbrž přednášeli oni sami. Rozděleni do skupin si mohli vybrat jednu z nabízených knih, jež si lze v knihovně zapůjčit, a společně hledali odpovědi na otázky v pracovních listech. Výstup poté prezentovali svým spolužákům. Někteří žáci pohotově sáhli po knize, kterou již četli, a mohli tak ostatním předat nejen výklad, ale také své vlastní dojmy, které je při četbě doprovázely. K. H.