596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Olympiáda v českém jazyce 

Naše škola uspořádala školní kolo olympiády v českém jazyce, které se účastnili žáci 8. a 9. tříd. Ti museli prokázat cit pro jazyk při nevhodných formulacích či dvojakosti významu nebo také lexikální, syntaktické i fonologické znalosti. Jejich úkolem bylo nejen chybu v textu najít a opravit všemi vhodnými způsoby, ale zároveň vysvětlit na teoretické úrovni, v čem daná chyba spočívá. Druhá část – slohová – žákům nabídla prostor volného prozaického zpracování listopadového tématu v délce až 300 slov.

Nejlepší jazykové dovednosti prokázala Tereza Lankočí (9.B), která postupuje do okresního kola, jež se bude konat 3. 4. 2023 ve Středisku volného času v Moravské Ostravě.   K. Hajná

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům

Rodiče vítáni
BS Snake