596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Experimentální úkoly v PVP přírodovědná praktika

V rámci výuky PVP Přírodovědná praktika, která si žáci mohou zvolit od 7. ročníku, jsou rozšiřovány vědomosti žáků získané při hodinách přírodopisu, fyziky nebo chemie. Nabyté teoretické vědomosti si zde žáci mohou ověřit řešením experimentálních úkolů. Přiložené fotografie zachycují žáky při chemickém experimentu, kterým si potvrdili schopnost aktivního uhlí adsorbovat na svůj povrch různé látky. Výukové skupiny tohoto předmětu jsou věkově smíšené, zahrnují žáky 7. až 9. ročníku, což přináší výhodu, jelikož mladší žáci se mohou “přiučit” od žáků starších. A. Tomášová