596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Tři deváťáci a jejich učitel reprezentovali školu na soutěži Zlatý Ámos

Eliška Hlavatá, Miloslav Holek a Lukáš Škorňák z devátého ročníku ve středu 15. 2. v kině Etáž obhajovali kandidaturu učitele Jana Goje na titul Zlatý Ámos. O přednostech svého učitele se porotu rozhodli přesvědčit scénkou, v níž nad Jižními listy, kam učitel píše o naší škole, diskutují o jeho přístupu k žákům a výuce. „I když jsme titul nezískali, byla to moc hezká akce. Je pro mě velkou ctí a závazkem do budoucna, že právě já jsem byl na tuto cenu nominován. Chtěl bych poděkovat jak prezentujícím žákům, tak kolegům (mimo jiné paní učitelce Pavlíně Franiokové, která nám pomáhala s nacvičením scénky) za důvěru a podporu,“ uvedl Jan Goj.   Foto David Sebastian Čapka