596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Žáci 4.B připravili pro svou paní učitelku překvapení

31. ledna hned v 8 hodin ráno nastoupili před tabulí. Tvářili se tajemně a čekali na mou reakci. Byla jsem mile překvapená a to nejen dárečky, které pro mě přichystali a způsobem, jakým jsem je postupně vybírala. Líbilo se mi, že se ve svém věku celá třída dokázala spojit jako kolektiv, domluvit se a společně svou myšlenku dotáhnout až do konce.

Hráli jsme hry, předávaly se diplomy za umístění ve třídní hře Putujeme a poznáváme naši vlast, vyhodnotila se soutěž ve čtení knih. Poslední den 1. pololetí jsme si slavnostně užili všichni dohromady.

tř. uč. Irena Goldová