596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Zeměpisná olympiáda

V minulém týdnu uspořádala předmětová komise zeměpisu školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili všichni žáci 2. stupně v rámci hodin zeměpisu. Soutěžilo se ve třech kategoriích – A (žáci 6. tříd), B (7. třídy) a C (8. – 9. třídy). Nejlepší znalostii z oblasti geografie, o přírodě, lidské společnosti nebo práci s mapou prokázali Václav Hřivnáč (6.A), Veronika Gřonková (7.A) a Daniel Takáč (9.B), kteří zvítězili ve svých kategoriích a postupují do okresního kola, které se bude konat 22. 2. 2023 na ZŠ Ostrčilova.   R. Adamíková