596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Účastníci projektu Children of a Green World se setkali ve španělské Granadě

První realizovanou aktivitou bylo vyhlášení mezinárodní soutěže o logo projektu, který vyhrála turecká škola, které byl certifikát předán na konferenci ve Španělsku. V naší škole zvítězila El Hadi Khadija ze 7. C, na druhém místě se umístili Daniel Blažek a Adéla Jankůjová z 9. A a Adéla Kramarová ze třídy 5. A. Také oni obdrželi od pana řediteli poděkování a ocenění za velmi zdařilé kreativní návrhy log.
Kick off meeting v Granadě ve Španělsku, kterého se zúčastnil management projektu všech partnerských zemí, stanovil cíle, úkoly, termíny a program jejich budoucích setkání. V týdnu od 27. 2. 2023 do 4. 3. 2023 bude hostit naše škole partnerské země, ze kterých přijedou žáci, učitelé a experti na mezinárodní setkání. Během tohoto týdne budou řešena témata šetření vodou a přírodní katastrofy. Žáci naší školy i škol partnerských zemí budou mít řadu úkolů, například vytvářet slovník ekologických pojmů, setkají se s odborníky na ekologii, navštíví některá místa Ostravy postižená ekologickými problémy, zhlédnout a zanalyzují dokument s environmentální tématikou, setkají se a prodiskutují naléhavá témata s představiteli obce a pamětníky. Již nyní probíhají intenzivní přípravy ze strany žáků i pedagogů a všichni se na mezinárodní setkání velmi těší.     Jana Jeřábková

Odkaz na dokument PDF – oceněné návrhy loga projektu