596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Třídnická hodina 4. B se školní psycholožkou

Žáci 4.B zažili netradiční třídnickou hodinu se školní psycholožkou na téma Pozitivní klima ve třídě. Formou různých aktivit se vzájemně poznávali. Společně vytvořili síť přátelství, v komunitním kruhu vybírali obrázkové karty, které jim nejvíce připomínali svou třídu a učili se vyjadřovat své myšlenky. Všichni prožili příjemný čas jako správní kamarádi.

tř. uč. Irena Goldová