596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Na Dni řemesel si žáci mohli některé obory i prakticky vyzkoušet

V úterý 17. 1. se vybraní žáci 7. až 9. ročníku zúčastnili Dne řemesel a otevřených dveří pořádaný SŠ stavební a dřevozpracující. Potenciální zájemci o studium na této SŠ měli možnost nahlédnout do dílen určených pro praktickou výuku učebních oborů jako je tesař, truhlář, malíř, instalatér atd. Některé z aktivit, jež představuje výuka uvedených učebních oborů, si žáci mohli sami vyzkoušet, jak dokládají přiložené fotografie. Kromě tříletých učebních oborů škola nabízí také studium čtyřletého oboru zakončeného maturitou s názvem technik CNC dřevoobráběcích strojů. Práci s dřevoobráběcím strojem řízeným počítačem si naši žáci také mohli vyzkoušet. Kromě praktických dovedností z jednotlivých oborů se děti dozvěděly další potřebné informace o studiu na této škole, např. o možnosti pokračovat v nástavbovém studiu po vyučení v konkrétním oboru nebo o poskytování motivačních a prospěchových stipendií studentům této školy. V závěru akce jsme také nahlédli do učeben školy určených např. pro výuku jazyka českého nebo přírodovědných předmětů. Program Dne řemesel na uvedené SŠ byl pestrý a zajímavý a mnohé zúčastněné žáky motivoval k volbě dalšího studia. A. Tomášová