596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Další pokusy nadšeného chemika Davida z 9. B

Pro třídu jsem přichystal 4 pokusy zabývající se exotermními reakcemi a dalším barvením ohně.
Jako první jsme si ukázali reakci zředěné kyseliny chlorovodíkové a síranu měďnatého (CuSO4) na hliník – ten korozí a “vytlačí” měď z CuSO4, vzniká síran hlinitý AlSO4, zároveň se z kyseliny chlorovodíkové vylučuje hořlavý plyn – vodík, ten jsme v kádince zapálili a síran měďnatý (skalice modrá) nám na chvíli oheň obarvil na tyrkysovou, v této exotermické reakci vznikala teplota až o 120°C. Další pokus spočíval v zapálení všemi známého prvku – hořčík, ten při zapálení hoří oslňující bílou a jasnou barvou, zároveň hoří při teplotě až 2200°C, vysvětlili jsme si také, že nelze hořčík uhasit vodou – může dojít k explozi a taktéž silné hoření hořčíku rozděluje vodu na kyslík a vodík, vzniká MgO + H2, vodík se spaluje a hořčík hoří dál. Další pokus byla sloní pasta – peroxid vodíku s mýdlem + voda a droždí, jedná se opět o exotermickou reakci, pěna dokáže mít až 60°. Poslední pokus bylo opět barvení ohně, tentokrát jsme smíchali manganistan draselný (KMnO4) s lihem, ten zapálili a manganistan nám pěkně barvil oheň na fialovo, taky jsme si ukázali, že po zamezení přístupu kyslíku oheň zhasne. David Sebastian Čapka, 9. B