596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Další pokusy nadšeného chemika z 9. B

Opět jsme si se třídou ukázali barvení ohně, nejprve s chloridem draselným (KCl – draselná sůl), který plamen jemně barvil na liliovou.
Hned poté jsme si ukázali i dusičnan strontnatý (Sr(NO3)2), který se používá v ohňostrojích a barví oheň na výrazně červenou.
Vysvětili jsme si taky, že barvení ohně mají na svědomí alkalické kovy – v minulém pokusu sodík, dneska draslík, a taky kovy alkalických zemin – minule hořčík a dneska stroncium.  D. S. Čapka