596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Nové projekty v rámci programu Erasmus+, do kterých se zapojíme v tomto roce

Projekt s názvem „Připraveni na jazyky a sport!“ bude realizován do konce roku 2023. Jedná se o projekt tak zvaných mobilit, neboli zahraničních výjezdů, jejichž cílem je rozšířit kompetence učitelů v oblasti výuky jazyka anglického pomocí metody CLIL, posbírat v zahraničí inspiraci a příklady dobré praxe pro sladění sportovní a klasické výuky, vylepšit metodické a jazykové kompetence učitelů a umožnit žákům poznat, jak vypadá výuka v zahraničí.
Žáci se mohou těšit na skupinovou mobilitu žáků v Německu. Učitelé na stínování na německé a portugalské škole, metodický kurz a jazykové kurzy. V rámci projektu vycestuje 11 žáků se dvěma doprovody a 14 učitelů.

Projekt „Children of a Green World“ je dvouletým projektem, jehož cílem je podpora školních vzdělávacích aktivit na poli ochrany životního prostředí a rozšíření povědomí o klimatické změně. Tento projekt je koncipován jako spolupráce několika zahraničních organizací, které si vzájemně předávají své zkušenosti v rámci projektem stanovaného tématu a společně vytváří materiály, které pomohou dané téma lépe zahrnout do výuky. Cílovou skupinou, pro které se metodické materiály budou vytvářet, jsou žáci ve věku 10 – 14 let. Spolupracujícími organizacemi jsou školy z Turecka, Lotyšska, Řecka a vzdělávací, rozvojová agentura ze Španělska. Naše škola je v projektu v pozici koordinátora, je tedy školou, která celé partnerství řídí.

Poslední avizovaný projekt je také dvouletý a opět se zaměřuje na tématiku životního prostředí. Nicméně jeho cílovou skupinou jsou „školkové“ děti a děti z prvního stupně. Projekt s názvem „Green Little Heroes“ je iniciativou Slovinské mateřské školy „Vrtec Galjevica“, která pro předchozí zkušenosti z realizovaných ekologických projektů přizvala naši školu ke spolupráci na přiblížení tématu ochrany životního prostředí dětem předškolního a mladšího školního věku. V rámci projektu, kterého se dále účastní školy a mateřské školy z Chorvatska, Řecka a Estonska, budou sdíleny různé, především hravé způsoby přiblížení tématu ochrany životního prostředí menším dětem.

Vaše škola