596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Exkurze žáků v archeoparku v Chotěbuzi

Žáci doslali do rukou archeologické střepy, rozpoznávali kožešiny tehdy lovených druhů zvěře, pokusili se vyrobit oheň, někteří vyzkoušeli tíhu kroužkové košile, prohlédli si vystavené exponáty a na závěr si vypracovávali pracovní listy.
Všem se akce velmi líbila. Poznali, jak kdysi měli lidé těžké životní podmínky. Poznatky pomohou při výuce dějepisu.      V. Krmášková

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům
Rodiče vítáni
BS Snake