596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Exkurze žáků v archeoparku v Chotěbuzi

Žáci doslali do rukou archeologické střepy, rozpoznávali kožešiny tehdy lovených druhů zvěře, pokusili se vyrobit oheň, někteří vyzkoušeli tíhu kroužkové košile, prohlédli si vystavené exponáty a na závěr si vypracovávali pracovní listy.
Všem se akce velmi líbila. Poznali, jak kdysi měli lidé těžké životní podmínky. Poznatky pomohou při výuce dějepisu.      V. Krmášková