596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Vyhráli jsme v projektu Pěšky do školy. Mezi 427 třídami z celé ČR!

Do projektu Pěšky do školy jsme se zapojili již 2. rokem. Tato výzva je zaměřena na bezpečí, zklidnění dopravy před školou, životní prostředí, zdraví, socializaci, zážitky, posílení vztahů mezi učiteli i žáky. V tomto školním roce se z naší školy aktivně zapojilo okolo 370 žáků z 1. i 2. stupně. Celkově se z celé ČR zapojilo 306 škol. V kategorii 2. stupeň se nám podařilo obrovského úspěchu, vyhráli jsme 1. místo z 427 zapojených tříd.
Toto místo získala 8. A, což mě neskutečně moc těší, jelikož jsem jejich třídní učitelka. Snažila jsem se je motivovat a do Pěších dnů jsem se zapojila s nimi. Žáci měli opravdu nepopsatelnou radost, když se o prvenství dozvěděli. Co mě více hřeje je fakt, že některé to nadchlo tak, že i nadále volí alternativní cestu do školy (na kole, pěšky).
Hezký úspěch se podařil i další třídě z 2. stupně a to 7. B, která byla na 40 místě z výše uvedených zapojených tříd z celé ČR.
O výzvě Pěšky do školy, kterou organizuje Spolek Pěšky městem:
Tato myšlenka mne velmi zaujala i přesto, že mnoho našich žáků je z blízkého okolí. Důvodů bylo hned několik. Mnoho z nich se i přes blízkost školy a jejich domova nechává vozit rodiči autem, cestují dopravními prostředky i přesto, že mohou volit cestu přírodou – Bělský Les. V neposlední řadě podpora chůze jako dobrý start pro své zdraví, a nejen to své i svého okolí a tím lepšího životního prostředí. Tento důležitý fakt si bohužel mnoho žáků neuvědomuje a tato forma mi přišla jako moc příjemná motivace i prevence. To vedlo k nápadu zahájení pěších dnů 16. 9. v režii učitelů spolu s žáky. Šlo se dle předem naplánovaných tras, kde se postupně přidávali učitelé a k nim žáci. Společně jsme pak všichni došli k našemu cíli – škole. Trasy byly vymyšleny dle blízkosti bydliště žáků či blízkosti městské hromadné dopravy. Během celého týdne se téma Pěších dnů prolínalo v různých předmětech (jazykových, výtvarných, ve výchovách, přírodopisech).
Kristýna Kubištová