596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Deváťáci odstartovali cyklus čtenářských dílen Kapuce od mikiny

Žáci si měli možnost vybrat jedno z patnácti témat osobnostního a sociálního rozvoje, jimiž se každá povídka zabývá. Nejvíc je zaujalo téma, které zpracovává Zuzana Dostálová v příběhu pod názvem Divná holka. Ten se zaobírá jinakostí, sebedůvěrou a vědomím vlastní hodnoty.
V komunitním kruhu se s paní lektorkou společně probírali příběhem hlavní postavy Elišky, která se kvůli časově náročnému koníčku cítila vyčleněna z kolektivu vrstevníků. Společně se zamýšleli nad tím, jaké to je být divný a zda lze toto označení brát jen negativně, nebo také ve smyslu výjimečný. A jak hlavní postava příběhu čelila mnoha rozhodnutím, jež měnily její pohled na své vrstevníky a naopak, tak se také naši žáci pozastavovali nad otázkami sociálního statutu, respektive prestiže ve třídě. Společně sdíleli své názory, co by Elišce poradili, a na jejích zkušenostech promítali své vlastní prožitky ve vztahu k okolí. S názorem na vrstevníky Eliška postupně měnila také pohled na sebe samotnou, a proto se v kruhu deváťáků objevovaly postřehy, co jí k tomu vedlo a zda vědomí vlastní hodnoty musíme vždy odvozovat od toho, co si o nás myslí naše okolí, nebo být součástí „davu“ není směrodatné pro to, aby si člověk sám sebe mohl cenit. V závěru každý žák mohl propojit příběh Elišky se svým vlastním pomocí Vennova diagramu, a vizualizovat si tak, do jaké míry je příběh Divná holka skutečně jen příběhem z knížky a do jaké se může týkat osobně každého z nás. KH
Projekt vznikl v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP).