596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Žáci a učitelé se setkali ve školním parlamentu

Smyslem školního parlamentu je mimo jiné to, aby si žáci v uvolněném prostředí komunitního kruhu mohli s učiteli nebo jinými zaměstnanci školy popovídat, aby je mohli blíže poznat, něco víc se o nich dovědět. Mnoho otázek tak bylo směřováno na paní učitelku Elišku Vavrečkovou, která do naší školy nastoupila letos v září. Žáky zajímala třeba její studia, zájmy nebo to, jak vnímá školu i její žáky.
Další témata se týkala fungování a aktivit školy, uveďme třeba školní rádio, knihovnu, zvonění na výuku a přestávky, projekty týkající se školního parlamentu a jiné záležitosti. A tady se bavíme o dalším výrazném cíli parlamentu, totiž o možnosti navrhnout nějakou změnu, aktivitu či inovaci ve škole.
Na závěr uveďme, že v tomto školním roce se nově zapojíme do projektu Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (projekt má pěkně „ostravský“ název Bo nám to není jedno!) i do dalšího, podobného počinu, který je dokonce pod záštitou ombudsmana ČR.    J.G.