596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Zúčastnili jsme se anglické soutěže

Soutěž byla rozdělena na 2 části: Velký vědomostní test a chození po stanovištích.
Velký vědomostní test obsahoval okolo 65 otázek společně s poslechem a byly zaměřeny na filmy od 50. let minulého století až do současnosti (např. Fast and Furious, Pretty Woman, Titanic…), a nejen ty točené, nýbrž i ty animované a kreslené (Walt Disney…). Zde jsme obdrželi 4. místo i přes ztrátu jednoho člena týmu (nedostavil se).
Chození po stanovištích probíhalo společně s „průvodkyní” – žákyní AHOLu, doprovázející nás na jednotlivá stanoviště, každé z nich vyžadovalo maximální team-work pro úspěšné splnění úkolu.
Jediné co nás na druhé části soutěže zklamalo, bylo celkové nedomyšlení stanovišť (jen některých), kde třeba při vysvětlování pokynů museli mít daní žáci masky, přes které jim nebylo rozumět a někde dokonce i k tomu hrála v pozadí „autentická” hudba, občas byl fakt oříšek přijít na to, co tedy máme vůbec dělat.
Celý den jsme si však užili, a to nejen pro to, že na oběd nám dala škola KFC, ale pro celkový zážitek a zkušenost s takovou soutěží (my, jako deváťáci, poprvé a naposled) (vyzkoušeli jsme si třeba vysílání do školního rádia, virtuální realitu nebo nám ve studiu udělali fotky na památku).
Na závěr bych chtěl ještě zmínit dozírajícího pana učitele Sobka, který s námi taky poctivě chodil po stanovištích.
David Sebastian Čapka, 9. B.