596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Herním a zábavně poznávacím programem jsme oslavili Evropský den jazyků

Žáci 3. C se dozvěděli, kde se nachází Španělsko, poslechli si španělské pozdravy, prohlédli si stavby A. Gaudího a pak tvořili podzimní mozaiku inspirovanou tímto významným španělským umělcem.
Žáci 3. A a 3. B se učili pozdravy a vlajky evropských zemí.
Ve třídě 5. A probíhal Den jazyků formou projektového dne. Žáci se na tento den aktivně připravovali. Ve skupinkách se zaměřili na jednu zemi, která je zaujala, a v závěrečné fázi projektu seznámili ostatní spolužáky se zajímavostmi. Děti se naučily pár slov z cizích jazyků, hledaly shody slov např. u slovanských jazyků, dozvěděly se, kolika jazyky se na zemi mluví.
Cizí jazyky ve 2. C prolínaly během dopoledne všemi předměty (ČJ, M a VV). Povídali jsme si, které cizí země děti navštívily, děti donesly suvenýry z cizích zemí, říkali jsme si pozdravy a základní slovíčka v cizích jazycích, ukazovali jsme si mapy, atlasy a další zajímavosti ze světa, počítali jsme v cizích jazycích, říkali jsme si barvy a pouštěli jsme si písničky v cizích jazycích, dělali jsme omalovánku…
V 9. C žáci pracovali ve skupinách, tvořili koláže k jednotlivým evropským státům, zamýšleli se nad tím, proč má smysl učit se cizí jazyky, vyzkoušeli si několik kvízů k danému tématu, vyslechli si ukolébavku Bratře Kubo ve 23 jazycích.
V 9. A si žáci zahráli tipovací kvíz se zajímavostmi o jazycích světa. Věděli jste například, že jeden jazyk má pouhé tři aktivní uživatele nebo že v ruském Dagestánu existuje jazyk dido s více než 100 pády podstatných jmen? Žáci si také zahráli hru se slovy – hledali kamaráda se slovem nebo krátkou větou, které mají totožný význam v češtině a jiném evropském jazyce. V další hodině žáci pracovali ve skupinkách, tvořili plakáty věnované kultuře a jazykům různých evropských zemí.

Daniel Takáč z 9. B píše:

Dne 30.9. se na naší škole uskutečnil den jazyků. Žáci se zapojili do různých aktivit jako například hádání vlajek, poznat, v jakém jazyce je věta, hledání dvojice se stejným významem, ale v jiném jazyce a poslouchání písně „Bratře Kubo” v jazycích z celého světa, kdy měli žáci poznat, o který jazyk se jedná. Žákům byly také prezentovány dvě prezentace, jedna o angličtině, kde žáci hledali chyby ve větách a dosazovali správná slova. Druhá prezentace byla jazykový kvíz, kde žáci hádali odpovědi na různé otázky ohledně jazyků.
Mně osobně se den jazyků na naší škole velmi líbil, neboť mě jazyky nesmírně baví a věřím, že si to užili i ostatní žáci.