596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Deváťákům pomáháme s výběrem střední školy

Žákům byla promítnuta prezentace, která je seznámila především s různými webovými stránkami, jež mohou být nápomocné při výběru budoucí SŠ. Dále se žáci naučili pracovat a orientovat se v brožuře Atlas školství obsahující všechny SŠ v MSK. Ve skupinách pracovali s motivačními kartami, které je vedly k zamyšlení nad svými silnými stránkami. V závěru besedy si každý mohl vyzkoušet test profesní orientace.    Andrea Tomášová, výchovná poradkyně pro 2. st.

V úterý 13.9 navštívila 9.B Informační a poradenské středisko Úřadu práce (IPS) za účelem volby budoucího povolání.
Žákům byly rozdány atlasy školství, kde si mohli vybrat jejich obor a střední školu společně s doprovodem prezentace, která byla žákům prezentována.
V druhé části návštěvy následovalo mnoho aktivit, které si žáci užívali, mimo jiné si i zkusili na počítači test, jaké povolání se k nim hodí

David Sebastian Čapka, 9.B