596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Přivítali jsme prvňáčky

Od obce obdrželi dárky, kniha i batoh se dětem velmi líbily. Třídní paní učitelky dostaly květiny. Prvňáčci slavnostně prošli bránou, kde proběhlo pasování, a domů si odnesli také medaili s logem školy i uvítací pamětní list. Odpoledne se setkaly paní učitelky s rodiči na třídních schůzkách. Akci fotografovala děvčata z 9. třídy.      Paní učitelky 1. tříd